CO VÁM  NABÍZÍM?

 

 • individuální konzultace
 • individuální rodinné konstelace
 • rodinné konstelace a veřejné semináře týkající se rodinných systémů a práce s tím jak nás ovlivňují
 • meditace
 • krizovou intervenci
 • doprovázené poutě zaměřené na zklidnění, sebepoznání a rozvoj
 • putování po Walesu ve Velké Británii

  

Z ČEHO VYCHÁZÍM?

 

    Pracuji s tím, že každá rodina, ať už je jakákoli anebo jsme ji třeba nezažili, má svou jedinečnou dynamiku a systém. To vše zásadně ovlivňuje naše životní postoje, naše zdraví, vztah k lidem kolem nás, a hlavně k sobě samým. Někdy si vliv rodiny nemusíme, anebo nemůžeme uvědomit. Naše původní rodina nám je zdrojem k vlastnímu rozvoji,  ale také přináší omezení a limity. Pokud tyto zdroje a omezení dokážeme uvidět a uznat, otevírají se nám potom dveře k tvořivému a naplněnému životu.

    Z podstaty existence máme za svůj život odpovědnost - žít jej upřímně a  vědomě. 

Zdroje ke kvalitnímu životu existují v každém z nás, tak jako odpovědi na naše otázky. Jen se může někdy zdát nemožné je uvidět. 

    K vědomému životu, radosti, lásce a úctě k sobě vede různě dlouhá a spletitá cesta. Ale je to cesta, která otevírá dveře k sobě samým, ostatním lidem a dobrým vztahům s nimi. 

Pojďte uvidět svou energii, tvořivost, radost a lásku. 

 

 

JAK SE MŮŽEME  SETKAT?

 • osobně
 • po Skype
 • telefonicky
 • přes email
 • na veřejném semináři Rodinné konstelace/Rodinné systémy  (podrobněji se podívejte do  nabídky ,,Rodinné konstelace,,)

                     

         

S JAKÝMI TÉMATY A OTÁZKAMI MŮŽETE PŘIJÍT?

 

 ,,S čímkoliv, co považujete za důležité.,, 

 

    V našich životech se může opravdu stát cokoli. Někdy svou situaci můžeme ovlivnit a jindy jen čelit a projít tím, co život přinesl.  Radostnou událostí tak jako  tragickou.  Také jednotlivá životní období přináší různé výzvy, otázky, pochybnosti či změny...............jako jsou:

 • partnerská krize
 • pracovní problémy           
 • složité rodinné vztahy
 • zneužívání  
 • manipulace
 • strachy a obavy ze změn
 • nemoc
 • dlouhodobý pobyt v zahraničí
 • šikana či závislost        
 • obezita
 • opakující  se scénáře
 • pocity méněcennosti, samoty, úzkostné stavy  a mnohé další..........

        

         A nelze samozřejmě opomenout také otázky a hledání spojené s vírou či spiritualitou, které k životu neodmyslitelně patří. 

Vaše Daniela Pavitra Jasovská 

 

Fotogalerie: Wales

Záznamy: 1 - 1 ze 1